Welkom

Woorden geven aan de waan van de dag,aan de waanzinnige genialiteit van de mens waaraan diezelfde mens ten onder dreigt te gaan. Mensen onderscheiden zich op tal van andere diersoorten door het vermogen om te reflecteren, anderen te observeren en doorgronden en daarvan te leren. In het bijzonder onderscheidt de mens zich van het dier doordat het zich afvraagt waar hij/zij vandaan komt. Is de mens geschapen door een Opperwezen of is die mens – en wellicht ook andere diersoorten – een product van ‘een schitterend ongeluk’ (zoals Wim Kayzer het omschreef) Een zeer groot deel van de mensheid – ieder van die mensen op zijn/haar eigen wijze – laat zich leiden door normen en waarden, door de moraliteit die uit een specifieke religie zijn ontsproten. Anderen laten zich door andere waardesystemen leiden, al dan niet in combinatie met het religieuze denken. Een van die non-religeuze waarde-systemen is het economische denken. Communisme vs. neo-liberalisme. Christendom vs. Islam. Om maar eens enkele waardensystemen te noemen. Er zijn er veel meer. De mensheid dreigt ten onder te gaan, doordat a. verschillende waardensysteem het liefst zouden willen uitschakelen, b. het westen ten koste van werkelijk iedere prijs zijn bizar hoge welvaartspeil steeds verder wil uitbreiden, omdat het neo-liberalistische westen alleen denkt te kunnen overleven op basis van het dictaat van de Economische Groei, en c. omdat de rest van de wereld dezelfde welvaart wil bereiken als het Westen bereikt heeft. Omdat het Westen de rest van de wereld geplunderd heeft – en dat feitelijk nóg doet – schuilt hier voor die rest van de wereld een rechtvaardiging voor het welvaartstreven en voor het min of meer in staat van oorlog verkeren met dat Westen (vooral de VS). De mens heeft zich afgezonderd in de kerkers van religies, van economische systemen en bot egoïsme. Welkom in de Wereld.