Welkom in de wereld

Een zeer groot deel van de mensheid – ieder van die mensen op zijn/haar eigen wijze – laat zich leiden door normen en waarden, door de moraliteit die uit een specifieke religie zijn ontsproten. Anderen laten zich door andere waardesystemen leiden, al dan niet in combinatie met het religieuze denken.
Een van die non-religeuze waarde-systemen is het economische denken. Communisme vs. neo-liberalisme. Christendom vs. Islam. Om maar eens enkele waardensystemen te noemen. Er zijn er veel meer. De mensheid dreigt ten onder te gaan, vooral onder het gewicht van christelijke neo-liberalisme.
De mens heeft zich afgezonderd in de kerkers van religies, van economische systemen en bot egoïsme. Welkom in de Wereld.